NORDICLEADS


Tuotamme räätälöityjä henkilöstö- ja viestintäratkaisuja parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä.

Yhteistyökumppaneinamme hankkeiden toteuttamisessa on ollut vuosien varrella satoja yrityksiä, yrittäjiä, asiantuntijoita ja viranomaisia.

RÄÄTÄLÖIDYT PALVELUT


Työskentelytapojemme ja metodiemme ydin on asiakkaamme maailman ymmärtäminen. Käytämme alla olevaa toimintaprosessia hankkeiden toteuttamisessa.

1. Markkinatutkimus
2. Tulosten analysointi
3. Projektin suunnittelu ja aikataulutus
4. Yhteistyökumppanien ja työkalujen valinta

5. Toiminnan pilotointi
6. Henkilöstön koulutus
7. Toiminnan jalkautus

TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA


Alla muutamia esimerkkiyhtiöitä ja heille tuottamiamme palveluita:

Palkanmaksuyhtiö

Uusasiakashankinta tele- digi- ja kenttämyynti
Laskurahoituksen toteuttaminen
Digi- ja printtimateriaalit sekä mainonta
Rekrytointi
Johtoryhmätoiminta

Energiayhtiö

Digi- ja printti mainonta
Asiakastapaamisten tuottaminen valtakunnallisesti
Myyjien ja asentajien rekrytointi
Pääoma- ja laskurahoituksen toteuttaminen
Messut ja asiakastilaisuudet
Myyjien valmentaminen
Johtoryhmätoiminta

Kiinteistökehitysyhtiö

Yritysesittelyiden toteuttaminen
Sijoittajaviestintä
Asiakastilaisuudet ja messut
Digi- ja printtimateriaalit sekä mainonta
Johtoryhmätoiminta